Privacybeleid

Wettelijke kennisgeving

Naam van de website : https://be.lovely-professional.com/
E-mail : info@lovely-lash.pro
Adres:
Estland, Provincie Ida-Viru, Jõhvi Parochie, Jõhvi Stad, Jaama tn 26, 41532
Telefoon: +372 58158908
BTW: EE102267385
GIERZWALUW: EEUHEE2X
IBAN: EE731010220286617223

 

PRIVACY BELEID

Dit privacybeleid is gebaseerd op de EU-verordening gegevensbescherming 2016/679 (GDPR) en uw geïnformeerde toestemming. Het doel ervan is u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die door deze site wordt verzameld, hoewel deze site links naar andere externe sites kan bevatten. U begrijpt dat wij niet kunnen garanderen dat deze sites hetzelfde privacybeleid hebben als wij, dus wij raden u aan het privacybeleid te lezen van alle websites die u vanaf deze site bezoekt, voordat u uw persoonlijke gegevens verstrekt.

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, waarbij dergelijke wijzigingen onmiddellijk van kracht worden. Telkens wanneer u deze site gebruikt, stemt u er echter mee in gebonden te zijn door het huidige privacybeleid.

Daarom raden wij u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om uw toestemming te behouden.

Welke informatie wordt op deze site verzameld?

Wanneer u een website bezoekt, blijft u anoniem. De tijdens uw bezoek verzamelde informatie wordt gebruikt om uw gedrag op de site en uw gebruik van de site te analyseren en zo uw gebruikerservaring te verbeteren.

Andere persoonsgegevens die wij verzamelen, zoals uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, worden alleen verzameld indien u ermee instemt deze aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van de verwerking van uw verzoek om een offerte of indien u wenst dat er contact met u wordt opgenomen.

Wij verbinden ons er ook toe alleen die informatie te verzamelen die strikt noodzakelijk is om uw verzoek te verwerken.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens met het oog op :

  • Beheer van klantenrelaties (offertes, orders, verzoeken om informatie, enz.)

Hoe worden uw persoonlijke gegevens gebruikt?

Wij verbinden ons ertoe de strikte vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te eerbiedigen en deze uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor u ermee hebt ingestemd ze aan ons mee te delen. Zij zullen echter niet langer worden bewaard dan nodig is, d.w.z. gedurende de gehele duur van onze samenwerking plus de wettelijke verjaringstermijn. Daarna zullen ze vernietigd worden.

Wij kunnen ze overdragen aan derden, zoals onze IT-dienstverlener, onze host, enz. Wij garanderen echter dat zij volgens een beveiligd protocol zullen worden overgedragen en door hen met de grootste zorg en maximale veiligheid zullen worden behandeld.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om ons geen persoonsgegevens te verstrekken. In dit geval kunt u op deze site surfen, maar hebt u geen toegang tot alle functies ervan (bv. verzoek om gecontacteerd te worden, …)

U hebt het recht op toegang tot, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt dit recht uitoefenen, bijvoorbeeld door het bij te werken, door ons te vragen het te rectificeren, aan te vullen, bij te werken, te vergrendelen of door ons te vragen uw informatie van onze mailinglijst te verwijderen, door contact met ons op te nemen op het volgende adres info@lovely-lash.pro
en voegt bij uw verzoek een kopie van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs).

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de CNIL indien u dat nodig acht. In dat geval nodigen wij u uit hun website te raadplegen om te weten te komen hoe u dat kunt doen (www.cnil.fr)

U hebt ook recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U kunt, op hetzelfde adres als hierboven, verzoeken dat wij u alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt op een bruikbare drager terugsturen, bijvoorbeeld met het oog op de overdracht ervan aan een derde partij.

Ten slotte heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op legitieme gronden en het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor andere doeleinden dan die waarmee u heeft ingestemd. U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het hiernavolgende adres info@lovely-lash.pro

Wat als ik nog vragen heb?

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@lovely-lash.pro.

De gebruiker van de website erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot deze website en deze te gebruiken. Zij erkennen tevens dat zij kennis hebben genomen van deze wettelijke kennisgeving en verbinden zich ertoe deze na te leven.

Voor alle informatie over het gebruik en de instelling van cookies, klik hier :  « En savoir plus et paramétrer les cookies ».

De informatie die via deze site wordt verzameld, is afkomstig van de vrijwillige registratie van een e-mailadres dat door de internetgebruiker wordt verstrekt. Het zal hem in staat stellen documentatie te ontvangen, informatie over een rechtsvraag te verkrijgen of door de advocaat te worden gecontacteerd. Deze informatie wordt nooit aan derden doorgegeven. De verwerking via deze site, die is opgezet met het oog op informatieverstrekking, is een gebruikelijke verwerking die geen inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen in het kader van het regelmatige gebruik ervan. Deze verwerking kan uiteraard ten doel hebben adresbestanden aan te leggen voor informatiedoeleinden of voor externe communicatie in verband met het doel of de activiteit van de publicatiedirecteur.

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie in zijn browser kan worden geïnstalleerd. Een cookie is een element waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie met betrekking tot de navigatie van de gebruiker op de website vast te leggen. De gebruiker kan deze cookie deactiveren door gebruik te maken van de parameters in zijn of haar browsersoftware.

De gebruiker heeft recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de hem betreffende gegevens (artikel 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming).
Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website is verboden en zou een inbreuk vormen die wordt bestraft door artikel L 335-2 en volgende van de Franse wet op het intellectuele eigendom.

Hetzelfde geldt voor eventuele databanken op de website, die worden beschermd door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken in het Wetboek van Intellectuele Eigendom (CPI).

De merken van de exploitant van de website en van zijn partners, alsmede de logo’s die op de website voorkomen, zijn elementen die beschermd zijn door de bepalingen van het intellectuele eigendomsrecht en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van de directeur van de publicatie.

Voor de hyperlinks die in het kader van de website worden gelegd naar andere bronnen die op het internetnetwerk aanwezig zijn, en met name naar zijn partners, is vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming verleend.

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan een hyperlink naar deze sites te creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de beheerder van de website.

Overeenkomstig de artikelen L.612-1 en volgende, die voortvloeien uit ordonnantie nr. 2016-301 van 14 maart 2016, hebt u in geval van een geschil met een advocaat de mogelijkheid om gratis een beroep te doen op de Consumentenbemiddelaar, die de Nationale Bemiddelaar bij de Nationale Raad zal zijn en waarvan de contactgegevens als volgt zijn CNB – Médiateur à la Consommation, 22 rue de Londres, 75009 PARIS.


 

Gebruik van cookies

Deze rubriek is gewijd aan het gebruik van cookies. Het stelt u in staat meer te weten te komen over de herkomst en het gebruik van navigatie-informatie die tijdens uw bezoek aan onze sites wordt verwerkt en over uw rechten. Deze pagina is dus belangrijk voor U, die een positieve en vertrouwensvolle ervaring van onze diensten wenst, en voor Ons, die uw vragen over uw bezoek aan onze sites nauwkeurig en volledig willen beantwoorden en rekening willen houden met uw wensen.

Wat is een koekje?

Tijdens uw bezoeken aan onze sites kan informatie over u of over de navigatie op uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) worden gelezen of opgeslagen in “cookie”-bestanden die op uw terminal zijn geïnstalleerd, afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot cookies en die u op elk moment kunt wijzigen.

Wat is het doel van de cookies die op onze sites worden geplaatst?

Ongeacht het soort cookie, kan alleen de verzender van het cookie de daarin vervatte informatie lezen of wijzigen. Cookies kunnen voor vele doeleinden worden gebruikt. Hieronder vindt u een lijst van de verschillende soorten cookies die op onze sites worden geplaatst.

De cookies die wij uitgeven voor essentiële doeleinden:

Deze cookies zijn essentieel voor de werking van de site. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn toegang te krijgen tot onze inhoud of diensten.

Zij staan toe :

PHPSESSID

om u te onthouden, pagina na pagina, via een unieke identificatiecode per sessie.

paquet_telecom

om uw keuze om cookies te accepteren te onthouden. Het is 12 maanden geldig.

Audience measurement cookies :

Voor het meten van het publiek gebruiken wij alleen cookies van het Google Analytics-platform. Zij stellen ons in staat het aantal gebruikers te kennen, de pagina’s die zijn bezocht, de trefwoorden die in de Google-zoekmachine zijn ingevoerd om de betrokken site te bereiken. Aan de hand van de verzamelde gegevens kunnen statistieken over het bezoek aan de site worden opgesteld. Opgemerkt zij dat aan de hand van de geselecteerde gegevens geen gebruiker kan worden geïdentificeerd, aangezien het om anonieme informatie gaat.

Dit is de lijst van cookies die door het Google Analytics-platform worden gebruikt:

_ga, _gat, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv

U vindt alle informatie over het doel van deze cookies op de volgende pagina:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=fr

Cookies voor sociale netwerken

De aanwezigheid van deelknoppen op onze sites betekent dat er cookies op uw terminal kunnen worden geïnstalleerd. Dit is het geval met de FacebookTM-, TwitterTM- en YouTubeTM-knoppen.

Zonder zelfs maar op deze knoppen te klikken, is het ook zo dat de sociale netwerken uw surfgedrag op onze sites volgen en zo gegevens verzamelen. Wij hebben geen controle over welke informatie wordt verzameld.

De verzamelde informatie zal de inhoud van de reclamepagina’s op deze sociale netwerken beïnvloeden in overeenstemming met uw interesses.

Het is mogelijk om de installatie van dergelijke cookies tegen te gaan, maar u zult dan niet langer kunnen profiteren van de functies van de deelknoppen.

Hier is de lijst van cookies die door de sociale netwerken worden gebruikt volgens de uitgever:

Twitter.com

auth_token, auth_token_session, guest_id, pid, remember_checked, secure_session, secure_session

Facebook.com

datr, fr, lu

Youtube.com

__ar_v4, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, __utma, hats_survey_cookie

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van haar sociale netwerken raadplegen.

U kunt de installatie van sommige van deze cookies ook beheren vanaf het YouOnlineChoices-platform:

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

U hebt verschillende opties om cookies te beheren. De instellingen die u maakt, kunnen van invloed zijn op uw internetgebruik en uw toegang tot sommige van onze diensten die het gebruik van cookies vereisen.

Overeenkomst inzake cookies

Het opslaan van een cookie in een terminal is onderworpen aan de wil van de terminalgebruiker, die hij te allen tijde en kosteloos kenbaar kan maken en wijzigen, met name via de keuzemogelijkheden van zijn browsersoftware.

Indien u in uw browsersoftware de registratie van cookies in uw terminal hebt aanvaard, kunnen de cookies die geïntegreerd zijn in de pagina’s en inhoud die u hebt geraadpleegd, tijdelijk worden opgeslagen in een daarvoor bestemde ruimte in uw terminal. Zij zijn alleen leesbaar voor de afzender.

Cookies weigeren

Indien u weigert cookies op uw terminal te aanvaarden, of indien u de op uw terminal opgeslagen cookies verwijdert, zult u niet langer kunnen genieten van een aantal functies die nochtans noodzakelijk zijn voor het surfen op sommige van onze sites. Dit zou het geval zijn als u toegang probeert te krijgen tot onze inhoud of diensten waarvoor u geïdentificeerd moet zijn om een aankoop te kunnen doen. Dit zou ook het geval zijn indien wij – of onze dienstverleners – om redenen van technische compatibiliteit niet in staat zouden zijn het type browser dat door uw terminal wordt gebruikt, de taal en de weergave-instellingen daarvan of het land van waaruit uw terminal met het Internet verbonden lijkt te zijn, te herkennen.

In voorkomend geval wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van onze diensten ten gevolge van de onmogelijkheid voor ons om de cookies te registreren of te raadplegen die noodzakelijk zijn voor hun werking en die u zou hebben geweigerd of verwijderd.

Om te profiteren van de best mogelijke gebruikerservaring, raden wij u aan uw browser te configureren rekening houdend met het doel van elke cookie.

Hoe uit je je keuze?

U kunt er op elk moment voor kiezen uw wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen, op de hieronder beschreven wijze.

Uw keuzes op basis van de browser die u gebruikt

U kunt uw browsersoftware zo instellen dat cookies op uw terminal worden opgeslagen of juist worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. U kunt uw browser ook zo configureren dat u de mogelijkheid krijgt om cookies te aanvaarden of te verwerpen voordat een cookie op uw terminal wordt opgeslagen.

Elke browser heeft een andere configuratie voor het beheer van cookies en uw keuzes. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waarmee u kunt nagaan hoe u uw wensen met betrekking tot cookies kunt wijzigen.

Voor Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Voor Safari : https://support.apple.com/?path=Safari/3.0/fr/9277.html

Voor Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Voor Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

Voor Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Partner worden